NCBJ (POLATOM) zatrudni fizyka/elektrotechnika

Deadline: 
Friday, July 7, 2023

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

05-400 Otwock- Świerk

zatrudni

fizyka/elektrotechnika

Opis stanowiska:

Stanowisko w nowopowstającej infrastrukturze CERAD (Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie) w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM, która swoim zakresem obejmować będzie m.in.:

 • poznanie budowy i zasady pracy cyklotronu do produkcji izotopów do celów medycznych,
 • planowanie i realizacja programu napromieniania tarcz w cyklotronie,
 • współudział w realizowaniu prac badawczych w infrastrukturze CERAD,
 • kontrolę pracy cyklotronu i urządzeń powiązanych z cyklotronem, systemów sterowania i zasilania,
 • komunikację z dostawcą cyklotronu i współpracę przy usuwaniu awarii cyklotronu i urządzeń zainstalowanych w liniach technologicznych,
 • wykonywanie pomiarów kontrolnych, nadzór nad prawidłową pracą cyklotronu i urządzeń powiązanych z cyklotronem,
 • prowadzenie dokumentacji nadzoru nad urządzeniami i wyposażeniem do produkcji i badań.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ukończone studia magisterskie na kierunkach:
  1. zastosowania fizyki w biologii i medycynie,
  2. energetyka i chemia jądrowa,
  3. elektrotechnika, automatyka, informatyka, lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w pracy z akceleratorami cząstek naładowanych jest mile widziane, ale nie jest wymagane.

 

Kandydat powinien:

 • być merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej, w tym także badań środowiskowych,
 • rozumieć działania urządzeń jądrowych: reaktorów jądrowych, akceleratorów,
 • posiadać praktyczną umiejętność detekcji promieniowania jonizującego, obsługi urządzeń dozymetrycznych, umiejętność oceny zagrożenia promieniowaniem jonizującym oraz znajomość sposobów ograniczania narażenia,
 • umieć pozyskiwać i opracowywać dane empiryczne, wizualizować je i interpretować, posiadać umiejętność korzystania z literatury naukowej i technicznej, baz danych jądrowych,
 • wykazywać się dobrą znajomością technik komputerowych,
 • potrafić skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, nawiązując dyskusję naukową lub przyczyniając się do popularyzacji wiedzy,
 • wykazać się bardzo dobrą znajomością j. angielskiego, znajomość innych języków obcych mile widziana,
 • posiadać umiejętność pracy w zespole,
 • wykazywać samodzielność, dokładność i systematyczność.

 

Oferujemy:

 • interesującą pracę w nowoczesnym laboratorium cyklotronowym,
 • stabilne zatrudnienie z konkurencyjnym wynagrodzeniem,
 • dobrą i życzliwą atmosferę pracy w doświadczonym zespole,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych,
 • dojazd transportem zakładowym z: Warszawy, Otwocka, Karczewa, Garwolina.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dział Spraw Pracowniczych

Tel. 22 273 17 70; 22 273 17 73

e-mail:  kadry@polatom.pl