Specjalista ds. przygotowania zamówień publicznych

Deadline: 
Tuesday, August 31, 2021

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Centrum Doskonałości NOMATEN na stanowisko:

Specjalista ds. przygotowania zamówień publicznych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

NOMATEN MAB - jest nowopowstałym Centrum Doskonałości, które prowadzi badania i przygotowuje produkcję najwyższej klasy innowacyjnych materiałów przydatnych do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach w przemyśle i medycynie. Zostało utworzone dzięki uzyskaniu grantu w prestiżowym konkursie Teaming for Excellence oraz dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. NOMATEN CoE zostało utworzone w wyniku międzynarodowej współpracy NCBJ (Polska), CEA (Francja) oraz VTT (Finlandia).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania oraz wniosków zakupowych, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz istotnych warunków umowy;
 • pomoc merytoryczna przy przetargach;
 • wsparcie realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i Regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • minimum roczne doświadczenie w zakresie postępowania zakupowego w ramach Prawa Zamówień Publicznych oraz w prowadzeniu / organizowaniu postępowań zakupowych poniżej 130 000 zł, biegła znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz doświadczenie w ich stosowaniu;
 • dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. B2);
 • umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów;
 • naturalne nastawienie na współpracę;
 • samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy;

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • wykształcenie wyższe – inżynieria materiałowa, fizyka lub bliski jej kierunek techniczny;
 • doświadczenie w zakresie postępowania zakupowego w ramach Prawa Zamówień Publicznych oraz w prowadzeniu / organizowaniu postępowań zakupowych poniżej 130 000 zł realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i o dyscyplinie finansów publicznych oraz kodeksu cywilnego;

Oferujemy:

 • możliwość udział w tworzeniu nowej jednostki;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • dofinansowanie szkoleń zawodowych, językowych i studiów podyplomowych;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów;
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, DHR@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: DHR@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych