Starszy specjalista

Deadline: 
Monday, October 25, 2021

Saturday, November 13, 2021

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Centrum otrzymało finansowe wsparcie swojej działalności przez 7 lat. Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Długoterminowe finansowanie oraz nowatorska, budowana od podstaw struktura są gwarancją stabilności NOMATEN MAB. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów, takich jak materiały odporne na ekstremalne warunki – promieniowanie, wysokie temperatury, korozję. Naszym celem jest stworzenie ważnego międzynarodowego ośrodka badawczego, w którym światowej sławy naukowcy tworzą, rozwijają i badają innowacyjne wielofunkcyjne materiały. Ważnym celem naszej działalności jest praktyczne wykorzystanie tych materiałów w różnych dziedzinach przemysłu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Grupy Charakteryzacji Materiałów (grupa II) na stanowisko

Starszy specjalista

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • montaż i uruchomienie dyfraktometru rentgenowskiego z wykorzystaniem podzespołów i części posiadanych przez NCBJ;
 • wykonywanie pomiarów (w tym pomiarów wysokotemperaturowych i niskokątowych) i interpretacja widm rentgenowskich.

Wymagania:

 • praktyczna znajomość obsługi technicznej, napraw i eksploatacji dyfraktometrów rentgenowskich z wyposażeniem niskokątowym i wysokotemperaturowym;
 • doświadczenie praktyczne w analizie i interpretacji widm rentgenowskich;
 • stopień doktora nauk fizycznych lub nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej;
 • co najmniej 50 publikacji w czasopismach indeksowanych na Liście Filadelfijskiej;
 • płynna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczanie praktyczne w eksploatacji komory Kratky’ego i komory wysokotemperaturowej (min. 1500 st. C);
 • doświadczenie praktyczne w zakresie rentgenowskich pomiarów wysokotemperaturowych w próżni.

Oferujemy:

 • możliwość udział w tworzeniu nowej jednostki;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów;
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).

Kontakt: Iwona.Jozwik@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Iwona.Jozwik@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.

3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych